1
από Καλογιάννης Σταύρος Ελ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
2
από Τσακίρης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Μελέτη
3

Μελέτη
4
από Κουτρέτση Π., Κλουτσινιώτη Ουρανία.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Μελέτη
5
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Μελέτη
6
από Παπαγεωργίου Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Μελέτη
7
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
10

Μελέτη
11
από Χαρίσης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Φυλλάδιο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο