2
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
5
από Κουλικούρδη Άννα
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Μεταπτυχιακή Διατριβή
6
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
9
από Chowdhury G.G., Chowdhury S.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
10
από Lee S.D.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
13
από Borgman C.L.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
15
από Arms W.Y.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Ημερίδα