1
από Κυριάκης Ν. Α., Νάκος Χ. Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
από Σταματέλλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Άρθρο περιοδικού
6
από Σταματέλλος Αναστάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Άρθρο περιοδικού
7
από Μουσιόπουλος Ν., Πάττας Κ., Σαμαράς Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Σταματέλλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Σταματέλλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού