1
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

2
από Tzonis Alexander
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
3
από Αγαπητός Ξάνθης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

4
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

5
από Tzonis Alexander, Donadei Rebeca Caso
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

7
από Jodidio Philip
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
8
από Blanco Manuel
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Φυλλάδιο
11
από Tzonis Alexander
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
12
από Molinari Luca, Samsa Erika
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
14
από Frampton Kenneth, Webster A.C., Tischhauser A.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
15
από Zardini Mirko
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
16
από Tzonis Alexander, Lefaivre Liane
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
18
από Culler M.S., Kieren M.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο