6
από Μιμίκου Μ., Μπαλτάς Ε.Α., Αναγνώστου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Μιμίκου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
14
16
από Παναγούλια Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Ναλμπάντης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Ναλμπάντης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Κουτσογιάννης Α., Ταρλά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Κουτσογιάννης Α., Ταρλά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού