3
από Τσουχλαράκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
9
από Κοφίτσας Ιωάννης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού