1
από Πανταζής Γ., Μπαλοδήμος Δ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Αχιλλέως Γ., Τσουχλαράκη Α., Σαββίδου M.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Θεολογίδου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού