1
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Συμπόσιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Συμπόσιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Συμπόσιο
4
από Κισσόπουλος Δ. Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Ένωση Ελλήνων Χημικών-Τμ. Χρώματα-Βερνίκια-Μελάνια...

Φυλλάδιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Συμπόσιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Συμπόσιο
9
από ΚΡΕΜΟΣ Δ.Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Ένωση Ελλήνων Χημικών...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Συνέδριο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Βιβλίο
16
από Κισσόπουλος Δ. Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...Ένωση Ελλήνων Χημικών...

Φυλλάδιο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...Ένωση Ελλήνων Χημικών...

Συνέδριο
18
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Άγνωστο
19
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Άγνωστο
20
...ΕΕΧ Ενωση Ελλήνων Χημικών...

Άγνωστο