1
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΑΠΘ - Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος...

Φυλλάδιο
2
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΑΠΘ - Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος...

Φυλλάδιο