1
από Λαγόπουλος Αλέξανδρος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Πολεοδομίας...

Βιβλίο
2
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Πολεοδομίας...

Βιβλίο
3
από Ροδολάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Πολεοδομίας...

Βιβλίο
4
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Πολεοδομίας...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Πολεοδομίας...

Βιβλίο