1
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΑΠΘ - Τμ.ΠΜ - Εργ. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος...

Φυλλάδιο
2
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΑΠΘ - Τμ.ΠΜ - Εργ. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος...

Φυλλάδιο