1
από Παπαχαρίσης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΑΠΘ-Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΑΠΘ-Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΑΠΘ-Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΑΠΘ-Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ...

Βιβλίο
5
από Παπαχαρίσης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΑΠΘ-Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ...

Βιβλίο
6
από Γκανούλης Ι., Πρίνος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ-Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ...

Βιβλίο
7
από Πρίνος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΑΠΘ-Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ...

Βιβλίο
8
από Σαββαϊδης Π. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΑΠΘ-Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ...

Φυλλάδιο