1
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
2
από Goldberger Paul
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ...

Βιβλίο
3
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ...

Βιβλίο
4
από Ποριώτης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
...ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
Στοιχεία έκδοσης: 1923
...ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ...

Βιβλίο
6
...ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ...

Επιστημονικό περιοδικό