5
από Κολοβός Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Αίγιο (Νομός Αχαϊας)...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Αίγιο (Νομός Αχαϊας)...

Βιβλίο
9
από Γεωργοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Αίγιο (Νομός Αχαϊας)...

Διπλωματική Εργασία
10
...Αίγιο (Νομός Αχαϊας)...

Βιβλίο
13
...Αίγιο (Νομός Αχαϊας)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Γκάτζης Δρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Αίγιο (Νομός Αχαϊας)...

Διπλωματική Εργασία
17
από Γκαζέτας Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Αίγιο (Νομός Αχαϊας)...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Αίγιο (Νομός Αχαϊας)...

Βιβλίο
19
...Αίγιο (Νομός Αχαϊας)...

Μελέτη