1
από Aslan Ferhat
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη)...

Βιβλίο
5
από Αγγελακοπούλου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διάλεξη
6
από Μούνδουλας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη)...
Το πλήρες κείμενο

Διάλεξη
7
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη)...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη)...

Βιβλίο
9
από Erdik M., Durukal E., Aydinoglu N., Yuzugullu O.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Cakmak A.S, Erdik M., Μοροπούλου Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου