1
...Αγιος Ιωάννης Ρέντης...

Βιβλίο
6
Αρχιτέκτονες: Ζένετος Τάκης, Μαργαρίτης Αποστολίδης
Διεύθυνση: Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αγ. Άννης 111
...Αγιος Ιωάννης Ρέντης...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
...Αγιος Ιωάννης Ρέντης...

Κτίριο