1
...Αγιο Ορος...

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Αγιο Ορος...

Βιβλίο
6
από Μιχαηλίδης Χρήστος, Ξυδάς Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Αγιο Ορος...

Διπλωματική Εργασία
11
από Χρηστάρας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Αγιο Ορος...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Αγιο Ορος...

Φυλλάδιο
13
από Χρηστάρας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Αγιο Ορος...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Αγιο Ορος...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Άγιο Όρος...
Το πλήρες κείμενο

16
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Αγιο Ορος...

Βιβλίο
20
από Τλούπας Τάκης
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Αγιο Ορος...

Βιβλίο