1

2
από Χασαπίδου Ελευθερία
Στοιχεία έκδοσης: 2010

3
από Βιλαέτη - Σπυροπούλου Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2010

4
από Σηφάκις Νίκος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

5
από Νικολάου Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2008

6
από Θεοδωράκης Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2008

7
Το πλήρες κείμενο

8
από Λάμπρου Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2005

9
Στοιχεία έκδοσης: 2005