2

3
από Χασαπίδου Ελευθερία
Στοιχεία έκδοσης: 2010

4
από Βιλαέτη - Σπυροπούλου Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2010

5
από Σηφάκις Νίκος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

6
από Νικολάου Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2008

7
από Θεοδωράκης Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2008

8
Το πλήρες κείμενο

9
από Λάμπρου Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2005

10
Στοιχεία έκδοσης: 2005