1
από Παρυσάτις Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., Εκδοτικός Οίκος...

Βιβλίο
2
από Δημόπουλος Γιώργος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., Εκδοτικός Οίκος...

Βιβλίο
3
από Ασπιώτη Λίλα
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., Εκδοτικός Οίκος...

Βιβλίο
4
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., Εκδοτικός Οίκος...

Βιβλίο
5
από Μανουσάκης Γ., Κεσίσογλου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., Εκδοτικός Οίκος...

Βιβλίο
6
...Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., Εκδοτικός Οίκος...

Βιβλίο
7
από Παπαδόπουλος Μιχάλης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., Εκδοτικός Οίκος...

Βιβλίο
8
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., Εκδοτικός Οίκος...

Βιβλίο