1
από Κόττας - Χουλάκης Χαράλαμπος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
2
από Δουβή Ελένη Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Διδακτορική Διατριβή
3
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
4
από Χολέβας Λουκιανός
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
5
από Σαρακηνός Σωτήρης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
6
από Σιδέρη Δέσποινα
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
7
από Καράμπελας Περικλής
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά...

Λεξικό
8
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Μπρατίτσης Μ., Τσιμπλοστεφανάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Μπεχράκης Δ., Σπάρης Παναγιώτης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Καράμπελας Σταύρος, Μαντές Αναστάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
12
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Πανόργιας Α., Μαθιουλάκης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Γεωργίου Δ., Παπαβασιλόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Καμπουράκης Μιχαήλ, Τσολακίδης Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
16
από Κοντής Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Διδακτορική Διατριβή
17
από Καλιαμπάκας Ε., Ντούρος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
18
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
19
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Φύτρος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Αεροδυναμική:Εφαρμοσμένη μηχανική...

Διπλωματική Εργασία