1
από Parr A.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Αεροσυμπιεστές...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Αεροσυμπιεστές...

Συνέδριο
3
από Talbott Edwin M.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Αεροσυμπιεστές...

Βιβλίο
4
από Barber Ant.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Αεροσυμπιεστές...

Βιβλίο
5
από Κεφάλας Χ.Α., Κεφάλας Α.Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Αεροσυμπιεστές...

Βιβλίο
6
από Αργυρόπουλος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Αεροσυμπιεστές...

Βιβλίο
7
από Lefevre R.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Θέματα: '; ...Αεροσυμπιεστές...

Βιβλίο
8
από Κοντινός Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
Θέματα: '; ...Αεροσυμπιεστές...

Βιβλίο
9
από Παλλάς Αργύριος
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Θέματα: '; ...Αεροσυμπιεστές...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Στοιχεία έκδοσης: 1927
Θέματα: '; ...Αεροσυμπιεστές...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Casciani Clement
Στοιχεία έκδοσης: 1925
Θέματα: '; ...Αεροσυμπιεστές...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Peele Robert
Στοιχεία έκδοσης: 1920
Θέματα: '; ...Αεροσυμπιεστές...

Βιβλίο