1
από Βούζα Αλεξάνδρα, Φαρίδου Δέσποινα
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Αθήνα...

Εισήγηση ημερίδας
2
από Αίσωπος Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Αθήνα...

Εισήγηση ημερίδας
3
από Λαδά Αναστασία - Σάσα
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Αθήνα...

Εισήγηση ημερίδας
4
από Κανελλοπούλου Χάρις
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Αθήνα...

Εισήγηση ημερίδας
5
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Αθήνα...

Έκθεση-Μελέτη
6
από Ράμμου Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Αθήνα...

Εισήγηση ημερίδας
7
από Πισιμίσης Νεκτάριος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Αθήνα...

Εισήγηση ημερίδας
8
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Αθήνα...

Έκθεση-Μελέτη
9
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Αθήνα...

Έκθεση-Μελέτη
10
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Αθήνα...

Έκθεση-Μελέτη
11
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Αθήνα...

Έκθεση-Μελέτη
12
από Λιτσαρδάκη Mιχαέλα Λουκία
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Αθήνα...

Διπλωματική Εργασία
14
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Αθήνα...

Συνέδριο
15
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Βιβλίο
17
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...
Περίληψη από το greekarchitects.gr

Βιβλίο
18
19
από Αναγνωστοπούλου Γεωργία Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Αθήνα...

Διδακτορική Διατριβή
20
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Αθήνα...

Βιβλίο