1
από Παπακώτση Καλλιόπη
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Αθήνα...

Πτυχιακή Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Αθήνα:Ανάπλαση οικισμών:Ρύθμιση χώρου...

Βιβλίο
3
από Capurro R.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Αθήνα...

Βιβλίο
4
...Παρθενώνας (Αθήνα)...

Άρθρο περιοδικού