1
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Ενα όραμα για την Αθήνα: Ολυμπιακοί αγώνες και πόλη-Η επόμενη ημέρα (Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο)...
Το πλήρες κείμενο

Συμπόσιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Αθήνα...
Τα περιεχόμενα

Συμπόσιο