1
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Ν. Αττικής Αθήνα...

Μηχανικός
2
Αρχιτέκτονας
...Αθήνα...

Μηχανικός
3
Αρχιτέκτονας
...Αθήνα...

Μηχανικός
4
Αρχιτέκτονας
...Αθήνα...

Μηχανικός
5
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1890-1917 και 1920-1923...

Μηχανικός
6
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1904...
Η ανακαίνισις της γραμμής του σιδηροδρόμου Αθηνών - Πειραιώς
Επί του ζητήματος της υδρεύσεως των Αθηνών
Εκθεσις περί διοχετεύσεως των υδάτων των εν Ν. Φαλήρω εργοστασίων

Μηχανικός
7
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα...

Μηχανικός
8
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα Διευθυντής 1844-1862...
Το αρχικό σχέδιο του Καυταντζόγλου για το Πολυτεχνείο
Το τελικό σχέδιο του Καυταντζόγλου για το Πολυτεχνείο

Μηχανικός
9
Αρχιτέκτονας
...Αθήνα...

Μηχανικός
10
Αρχιτέκτονας
...Αθήνα...

Μηχανικός
11
Στρατιωτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Ελληνικός Στρατός. Μηχανικό Σώμα Αθήνα...

Μηχανικός
12
Αρχιτέκτονας
...Αθήνα...

Μηχανικός
13
Αρχιτέκτονας
...Αθήνα...

Μηχανικός
14
Αρχιτέκτονας
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1928...

Μηχανικός
15
Αρχιτέκτονας
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Για τη σύγχρονη Αθήνα: μελέτες και αγώνες Κώστα Η. Μπίρη...

Μηχανικός
16
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Μέγαρο Στρατιωτικής Λέσχης Φρουράς Αθήνα...

Μηχανικός
17
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Οικία Βλαχούτση Αθήνα 1834...

Μηχανικός