1
Τοπογράφος-Μηχανικός
...Αθήνα 1931-...

Μηχανικός
2
Τοπογράφος-Μηχανικός
Θέματα: '; ...Ελληνικός Στρατός. Μηχανικό Σώμα Αθήνα...

Μηχανικός