1
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Βιβλίο
2
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...
Περίληψη από το greekarchitects.gr

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική Αθήνα...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Νεοκλασική αρχιτεκτονική Αθήνα...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Βιβλίο
6
από Μπαστέα Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Βιβλίο
7
από Θανόπουλος Νικόλαος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική Αθήνα...

Βιβλίο
8
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Διπλωματική Εργασία
9
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική Αθήνα...

Φυλλάδιο
10
από Ρωμανός Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Βιβλίο
11
από Σταματόπουλος Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Ιστορία Αθήνα...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές:Πολεοδομικός σχεδιασμός Αθήνα...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Ιστορία Αθήνα...

Φυλλάδιο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές:Πολεοδομικός σχεδιασμός Αθήνα...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Ιστορία Αθήνα...

Φυλλάδιο
16
από Μαστραπάς Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Ιστορία Αθήνα...

Βιβλίο
17
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική Αθήνα...

Βιβλίο
18
από Παπανικολάου - Christensen Αριστέα
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Ιστορία Αθήνα...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική Αθήνα...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Ιστορία Αθήνα...

Φυλλάδιο