1
από Ζήβας Διονύσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Ανάπλαση οικισμών:Ρύθμιση χώρου-Αθήνα...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Οδικές μεταφορές:Πολεοδομικός σχεδιασμός Αθήνα...

Βιβλίο
3
από Δεμενέγη-Βιριράκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Αθήνα...

Βιβλίο
4
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Ιστορία Αθήνα...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική Αθήνα...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Ενα όραμα για την Αθήνα: Η συνέχεια, ο καταστατικός χάρτης (Συνέδριο)...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
7
από Μιχαλόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Ιστορία Αθήνα...

Βιβλίο
8
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Αθήνα:Ανάπλαση οικισμών:Ρύθμιση χώρου...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ενα όραμα για την Αθήνα: Προοπτικές και διαχείριση μητροπολιτικών περιοχών (Συνέδριο)...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
11
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική Αθήνα...

Βιβλίο
12
από Μαρμαράς Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Αθήνα...

Διδακτορική Διατριβή
13
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Χάρτης