1
από Φιλιππίδης Δημήτριος.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Αθήνα...

Βιβλίο
2
από Δεμενέγη-Βιριράκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Αθήνα...

Βιβλίο
3
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Ιστορία Αθήνα...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Αθήνα...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική Αθήνα...

Συνέδριο
6
από Μιχαλόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Ιστορία Αθήνα...

Βιβλίο
7
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Βιβλίο
9
Θέματα: '; ...Ανάπλαση οικισμών:Ρύθμιση χώρου-Αθήνα...

Βιβλίο
10
από Le Corbusier 1887-1965
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Αθήνα...

Βιβλίο
11
από Κυδωνιάτης Σόλων Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Αθήνα...

Βιβλίο