1
από Χανδάνος Ιωάννης, Κοψαχείλη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Κινητικότητα στον αστικό χώρο (2008 : Αθήνα) Πράσινη βίβλος και ελληνική πραγματικότητα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
2
από Τσαμπούλας Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Κινητικότητα στον αστικό χώρο (2008 : Αθήνα) Πράσινη βίβλος και ελληνική πραγματικότητα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
από Παταργιάς Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

5
από Φραντζεσκάκης Ι., Γιαννής Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Ενα όραμα για την Αθήνα: Η συνέχεια, ο καταστατικός χάρτης (Συνέδριο)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Τολέρης Επαμεινώνδας
Στοιχεία έκδοσης: 1992
... : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
7
από Τολέρης Επαμεινώνδας
Στοιχεία έκδοσης: 1992
... : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
11
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Αθήνα...

Μελέτη
13
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
14
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη