3
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...ΑΘΗΝΑ...
Το πλήρες κείμενο

4
από Χαρκιολάκης Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Ανάδειξη, ανάπλαση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (2007 : Αθήνα)...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Ζήβας Διονύσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Ανάπλαση οικισμών:Ρύθμιση χώρου-Αθήνα...

Βιβλίο
6
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

8
από Ζήβας Διονύσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
9
από Παπανδρέου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο

12
από Μιγκάρδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Ανάπλαση οικισμών:Ρύθμιση χώρου-Αθήνα...

Διπλωματική Εργασία
14
...Πλάκα (Αθήνα)...

Φυλλάδιο
17
από Μιχαήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Προβλήματα ηχομόνωσης και ακουστικής χώρου στα κέντρα διασκέδασης (1992 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
18
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Αθήνα...

Σεμινάριο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Ανάπλαση οικισμών:Ρύθμιση χώρου-Αθήνα...

Φυλλάδιο