1
Πολιτικός Μηχανικός
...Αθήνα...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1926...

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
...Αθήνα...

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Ελλάδα Αθήνα...
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
6
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1908...

Μηχανικός
8
Πολιτικός Μηχανικός
...Αθήνα...

Μηχανικός
10
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα Καθηγητής 1918-1930...

Μηχανικός
11
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Νομός Αττικής Αθήνα...

Μηχανικός
12
Πολιτικός Μηχανικός
...Σχολή Βιομηχάνων Τεχνών Αθήνα Ελλάδα...
Η Νεκρολογία για τον Νικόλαο Γεννηματά, Τεχνικά Χρονικά, 1 Ιαν. 1932, τεύχ. 1, σελ. 44-46
Φωτογραφία του Νικολάου Γεννηματά

Μηχανικός
13
Πολιτικός Μηχανικός
...Αθήνα...

Μηχανικός
14
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υδρευση και φωτισμός Αθηνών Αθήνα...

Μηχανικός
15
Πολιτικός Μηχανικός
...Σχολή Βιομηχάνων Τεχνών Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός
17
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1904...
Η ανακαίνισις της γραμμής του σιδηροδρόμου Αθηνών - Πειραιώς
Επί του ζητήματος της υδρεύσεως των Αθηνών
Εκθεσις περί διοχετεύσεως των υδάτων των εν Ν. Φαλήρω εργοστασίων

Μηχανικός
18
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1892...

Μηχανικός
19
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα...

Μηχανικός
20
Πολιτικός Μηχανικός
...Αθήνα...

Μηχανικός