4
από Δημητρίου Ούρσουλα, Κουτρολίκου Πέννυ
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Πάρκο Ναυαρίνου (Αθήνα)...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

10
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
13
από Tochtermann W.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ενα όραμα για την Αθήνα: Προοπτικές και διαχείριση μητροπολιτικών περιοχών (Συνέδριο)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Τσουκαλάς Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ενα όραμα για την Αθήνα: Προοπτικές και διαχείριση μητροπολιτικών περιοχών (Συνέδριο)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Αθήνα...
Τα περιεχόμενα

Άρθρο περιοδικού
17
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Αθήνα...
Τα περιεχόμενα

Συμπόσιο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου