1
από Παπαδάκος Πάνος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ποιότητα της ατμόσφαιρας στις αστικές περιοχές (2005 : Αθήνα) Νέα δεδομένα και προοπτικές...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Αθήνα...
Πως βλέπουν την "επόμενη μέρα" οι πρωταγωνιστές των ολυμπιακών αγώνων
Επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων μετά την ολυμπιάδα
Πρώτη αποτίμηση της ολυμπιακής προετοιμασίας και απαξίωση της αρχιτεκτονικής
Διάλογος με την Τ.Α. για την αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων
Επιβεβλημένη η προσαρμογή του κλάδου στα νέα δεδομένα
"Πρωταγωνιστής" των εξελίξεων ο τεχνικός κόσμος
Η εξειδίκευση και οι αναγκαίες στρατηγικές το ζητούμενο για την "επόμενη μέρα"
Τηρούνται οι βασικές αρχές του συγκοινωνιακού σχεδιασμού για την επιτυχή εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών στους αγώνες

4
από Χατζηδάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Χατζηδάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων "Αθήνα 2004"...
Το πλήρες κείμενο

7
από Παταργιάς Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

10
από Φραντζεσκάκης Ι., Γιαννής Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Ενα όραμα για την Αθήνα: Η συνέχεια, ο καταστατικός χάρτης (Συνέδριο)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Δημητριάδης Κωστής Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Ενα όραμα για την Αθήνα: Η συνέχεια, ο καταστατικός χάρτης (Συνέδριο)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
13
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

15
από Χαρίσης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Μεγάλα έργα και ρυθμίσεις στην Αττική (1993 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Χαρίσης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Μεγάλα έργα και ρυθμίσεις στην Αττική (1993 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
17
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Αθήνα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
18
από Μπάτσος Δημήτρης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Μεγάλα έργα και ρυθμίσεις στην Αττική (1993 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Μοδινός Μ., Παρασκευόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Μεγάλα έργα και ρυθμίσεις στην Αττική (1993 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Αθήνα...
Τα περιεχόμενα του διήμερου (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού