2001
Θέματα: '; ...Αθήνα:Ανάπλαση οικισμών:Ρύθμιση χώρου...

Χάρτης
2002
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Βιβλίο
2006
...Αθήνα...

Φάκελος
2010
...Αθήνα...

Φάκελος
2011
...Αθήνα...

Βιβλίο
2012
...Αθήνα...

Βιβλίο
2013
...Αθήνα...

Βιβλίο
2014
Θέματα: '; ...Ανάπλαση οικισμών:Ρύθμιση χώρου-Αθήνα...

Φυλλάδιο
2015
Θέματα: '; ...Ιστορία Αθήνα...

Βιβλίο
2016
Θέματα: '; ...Ατμοσφαιρική ρύπανση:Περιβάλλον-Αθήνα...

Φυλλάδιο
2017
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Η Αθήνα στο διεθνή χώρο.-...

Χάρτης
2018
Θέματα: '; ...Αθήνα:Ανάπλαση οικισμών:Ρύθμιση χώρου...

Βιβλίο