1
Αρχιτέκτονας: Δοξιάδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
...Αθήνα μια πρωτεύουσα της Ευρώπης...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων
...Αθήνα μια πρωτεύουσα της Ευρώπης...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου και Πανεπιστημίου
...Αθήνα μια πρωτεύουσα της Ευρώπης...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Κασσάνδρας Βασίλειος, Μπόνης Λεωνίδας
Διεύθυνση: Αθήνα, Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου
...Αθήνα μια πρωτεύουσα της Ευρώπης...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Χάνσεν Θεόφιλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος
...Αθήνα μια πρωτεύουσα της Ευρώπης...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Βουτσινάς
Διεύθυνση: Αθήνα
...Αθήνα μια πρωτεύουσα της Ευρώπης...

Κτίριο