1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Αθλητικές Εγκαταστάσεις...

Έκθεση-Μελέτη
2
από Μάνδαλος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Αθλητικές Εγκαταστάσεις...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Tzankov Michail, Tzvetan Georgiev
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Αθλητικές Εγκαταστάσεις...
το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Συναδινός Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Αθλητικές Εγκαταστάσεις...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο
Η παρουσίση

Εισήγηση ημερίδας
10
από Nield Lawrence
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Αθλητικές Εγκαταστάσεις...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο
Η παρουσίση

Εισήγηση ημερίδας
11
από Acebillo Josep
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Αθλητικές Εγκαταστάσεις...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο
Η παρουσίση

Εισήγηση ημερίδας
12
από Δρούλιας Ηρακλής
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Αθλητικές Εγκαταστάσεις...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο
Η παρουσίση

Εισήγηση ημερίδας
14
από Ασημακόπουλος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Αθλητικές Εγκαταστάσεις...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
15
από Στάμου Θωμάς
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Αθλητικές Εγκαταστάσεις...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο
Η παρουσίαση

Εισήγηση ημερίδας
16
από Σταμενίτης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Αθλητικές Εγκαταστάσεις...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο
Η παρουσίαση

Εισήγηση ημερίδας