2
από Κοκκινόπουλος Ευτύχιος
Στοιχεία έκδοσης: 1962
...Αιθιοπία...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Αξώμη (Αιθιοπία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Αξώμη (Αιθιοπία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...Αιθιοπία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...Αιθιοπία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...Αιθιοπία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...Αιθιοπία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
Στοιχεία έκδοσης: 1953
...Αιθιοπία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...Αιθιοπία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
Στοιχεία έκδοσης: 1937
...Αιθιοπία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σιδηροδρομική γραμμή Αιθιοπία...

Μηχανικός
14
από Perham M.
Θέματα: '; ...Ιστορία Αιθιοπία...

Βιβλίο