4
από Κελασίδη Ελένη, Τζες Αντώνιος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Αισθητήρες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
8
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Αισθητήρες...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
11
από Schiffler Reinhard, Παπαδόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Αισθητήρες...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Τα περιεχόμενα της παρουσίασης

Εισήγηση ημερίδας
12
από Χρυσός Γρηγόριος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Αισθητήρες...

Διπλωματική Εργασία
13
από Ζαβόλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Αισθητήρες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
17
από Συγριμής Ν., Ρέρρας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Αισθητήρες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Μπούζας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Αισθητήρες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Δημουλάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Αισθητήρες...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας