1
Θέματα: '; ...Αλεση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Φωτόπουλος Αυγερινός
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Αλεση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
3
από Prasher C.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Αλεση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
4
από Austin L. G., Klimpel R. R., Luckie P. T.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Αλεση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
5
από Champly Rene
Στοιχεία έκδοσης: 1929
Θέματα: '; ...Αλεση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
6
Θέματα: '; ...Αλεση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο