1
από Μελίδης Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια - Δομικό αλουμίνιο - Προϊόντα αλουμινίου και μέθοδοι παραγωγής...

Διπλωματική Εργασία
2
Θέματα: '; ...Αλουμίνιο:Κατασκευές:Δομική μηχανική...

Βιβλίο
3
από Αθανασίου - Ιωάννου Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Θέματα: '; ...Αλουμίνιο:Αντοχή υλικών...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διδακτορική Διατριβή
6
από Γκανάκου Ελλη
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Αλουμίνιο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
7
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Αλουμίνιο:Μεταποιητική βιομηχανία Πρότυπα...

Πρότυπα
8
από Arangio Stefania, Crosti Chiara, Zampetti Marco
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Αλουμίνιο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
Θέματα: '; ...Αλουμίνιο...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
12
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Αλουμίνιο...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Αλουμίνιο:Μεταποιητική βιομηχανία Πρότυπα...

Πρότυπα
16
από Preftitsi Foteini G., Θωμόπουλος Κίμων Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Αλουμίνιο...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Μπαλαφούτα Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Αλουμίνιο:Κατασκευές:Δομική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
19
Θέματα: '; ...Αλουμίνιο...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Αλουμίνιο:Κατασκευές:Κτίρια...

Φυλλάδιο