1
από Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Αμβρακικός Κόλπος...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
2
από Ρήγας Γ., Πέτρου Νίκος, Ζόγκαρης Σταμάτης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Αμβρακικός Κόλπος...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Αμβρακικός Κόλπος...

Φυλλάδιο
4
από Βουτσάς Ε., Τάσιος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Αμβρακικός Κόλπος...
Η περίληψη του άρθρου
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
...Αμβρακικός Κόλπος...

Μελέτη
11
από Καραμπάτσου Καλ., Αρβανίτης Κ., Γκατζέλια Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Αμβρακικός Κόλπος...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Αμβρακικός Κόλπος...

Συνέδριο
13
από ΦΟΥΦΑΣ ΧΑΡ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Αμβρακικός Κόλπος...

Διπλωματική Εργασία
15
16
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Αμβρακικός Κόλπος...

Βιβλίο
18
από Σιμεντζής Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Αμβρακικός Κόλπος...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου