4
6
από Καρακατσάνης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Αμύνταιο...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Μουρατίδης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Αμύνταιο...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Δημητρακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Αμύνταιο...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Δημητρακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Αμύνταιο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Δεληγιάννης Χρήστος.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Αμύνταιο...

Διπλωματική Εργασία
15
από Δημητρακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Αμύνταιο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Kegel K.
Στοιχεία έκδοσης: 1939
...Αμύνταιο...
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά

Άρθρο περιοδικού