1
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Ανάβυσσος...
Το πλήρες κείμενο

2
Αρχιτέκτονες: Αυλωνίτης Γ., Γρυμπογιάννη Χ.
Διεύθυνση: Ανάβυσσος
...Ανάβυσσος...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Αλτσιτζόγλου Αγγελος, Κούκης Γιάννης
Διεύθυνση: Ανάβυσσος
...Ανάβυσσος...

Κτίριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Ανάβυσσος (Νομός Αττικής)...

Βιβλίο
5
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Ανάβυσσος, Αθηνών-Σουνίου 48 χιλιόμετρο
...Ανάβυσσος...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
...Ανάβυσσος...

Κτίριο