2
από Ψυχάρης Ιωάννης Ν., Αυγενάκης Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Ανάλυση Κατασκευών...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Koksal Hasan Orhun, Doran Bilge, Kuruscu A. O., Altinsoy Ferruh
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ανάλυση Κατασκευών...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
20
...Ανάλυση Κατασκευών...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου