1
από Hoekstra Arjen
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Ανάλυση Νερού...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
2
...Ανάλυση Νερού...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Πανδή-Αγαθοκλή Βάννα, Δαφνής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Ανάλυση Νερού...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Βασιλάκης Μαν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Ανάλυση Νερού...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Πανδή-Αγαθοκλή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Ανάλυση Νερού...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού