1
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
2
από Κητής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
3
από Younker D.L.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
4
από Ντοντής Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
5
από Πέκου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
6
από Anderson S.D., Russell J.S.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διεθνείς οργανισμοί
7
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
8
από Friedmann P.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
9
από Stewart G. Bennett III
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
10
από Μητακίδου Π., Μπαρμπαγαλά Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
11
από Clark F., LORENZONI A.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
12
από MATTHEWS LAW.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
13
από Higgins L.R., STIDGER R.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
15
Θέματα: '; ...Ανάλυση κόστους:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο