Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 20 Μεταφορά ορμής:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 17 Ρευστοποίηση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 17 Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 3 Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 3 Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 2 Ρευστοποιημένες κλίνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 2 περισσότερα ...
1
από Mezaki R., Mochizuki M., Ogawa K.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
6
από Kunii Daniel, Levenspiel Octave
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
7
από Pell Mel.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
9
από Fang J.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
14
από Bisio A., Kabel R.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
16
από KNOWLTON T.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
17
από OLDSHUE JAM.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
19
από Σαραβάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
20
από Σαραβάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Θέματα: '; ...Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο