1
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Αναπτυξιακός Σχεδιασμός...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Αναπτυξιακός Σχεδιασμός...

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Αναπτυξιακός Σχεδιασμός...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Αναπτυξιακός Σχεδιασμός...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου